Šta je ahondroplazija?

Šta je ahondroplazija? Ahondroplazija je retka bolest, koštane displazije i doživotno stanje, koje izaziva višestruke komplikacije koje u nekim slučajevima zahtevaju i hirurške intervencije. Ona je najčešći uzročnik izrazito niskog rasta i nepravilnog razvoja kostiju. Reč je o bolesti koju ima jedno od 25.000 dece, dok u svetu trenutno ima oko 250.000 ljudi sa tom [...]

22. 11. 2022.|

Svakodnevica osoba sa ahondroplazijom

Svakodnevica osoba sa ahondroplazijom Ukoliko u svom bliskom okruženju nemamo osobu sa ahondroplazijom, velika je verovatnoća da nemamo ni uvid u to sa koliko se izazova svakodnevno suočava. Mnogo toga zasigurno previđamo i ne vidimo kao prepreku jer su visinski standardi u prostoru izrađeni prema osobama tipične visine. Zbog toga su deca i osobe sa [...]

22. 11. 2022.|

Ahondroplazija u prenatalnom i najranijem periodu

Ahondroplazija u prenatalnom periodu Dijagnoza ahondroplazije kod fetusa se uglavnom donosi sa sigurnošću tek ako jedan ili oba roditelja imaju ovu dijagnozu, u kom slučaju su roditelji već upoznati sa poremećajem i naslednim faktorom. Sa češćom upotrebom ultrazvuka, mnogi slučajevi ahondroplazije se prvo primete prenatalno, nakon dvadesetšeste nedelje trudnoće.  Kada su oba roditelja tipične visine, [...]

22. 11. 2022.|
Go to Top